Soru
Soru Detayı - Ben Şafi mezhebindenim, Ramazan ayında vitir namazını Hanefi imam arkasında nasıl kılmam gerekir? - Ben iki rekat kılıp selam veriyorum, sonra kalkıp tekrar imama tabi olup üçüncü rekatı da imamla birlikte kılıyorum, doğru mu?

Soru
Soru Detayı - Kuran-ı Kerim’de "namazda Allah’tan başkasını anmayın" gibi ya da buna benzer bir ayet var mı? - Bazı kimseler şöyle diyor: Namazda Allah'tan başkasını anmak namazın amacıyla çelişir. (6:162; 20:14; 29:45)

Soru
Soru Detayı - Kaza namazları kolay olsun diye 4 rekatlık namazların 3 ve 4. rekatında Fatiha suresini okumayacağım farz olmadığı için. Sorum şu: - Mesela 3 ve 4. rekata kalktığımda kaç dakika ya da saniye kıyamda beklemem ...

Soru
Soru Detayı - Müddessir suresindeki Cennetliklerle Cehennemliklerin konuşmasındaki geçen “Biz namaz kılanlardan değildik.” sözü aslında konuşmasının sonunda yer alan ahireti de yalanlamalarından kaynaklıymış ve Meryem suresi 59’da bahsedilen Namazı zayi edenler geçmiş ümmetlerdir bizi bağlamaz diyenlere ...

Soru
Soru Detayı - Cem edilerek kılınan namazlar veya cem etmeye niyet edilip henüz kılınmamış olan namazlar; eğer istenirse cem niyeti bozulup, kendi vakitlerinde kılınabilir mi? - Ben Şafii mezhebindenim. Örneğin seferde cemi takdim yaparak ikindiyi önden kıldım, ...