Soru
Gebelik, kadının‍ yaşamında muhteşem bir ‌dönüm noktasıdır. Bu süreçte, anne adayları ⁤bir yandan fiziksel ve hormonal değişimlerle mücadele ederken diğer yandan da duygusal bir yolculuğa çıkarlar. ‌Bu noktada, annenin duygusal desteğinin önemi oldukça ​büyüktür. Buna ek ⁤olarak, annenin duygusal destek ...