Ergenliğe girer girmez namaz farz olur mu, kazası gerekir mi?

Soru
Soru Detayı

– Ergenliğe girdiğinde ergenliğe girdiğini bilmezse ve namazlarını aksatsa ve sonradan öğrense kılmadığı, aksattığı namazlarını kaza etmesi gerekir mi?

BU KONUYU GOOGLE DE ARAŞTIR.

Cevap ( 1 )

  1
  2024-02-13T14:45:57+03:00

  Ergenlik dönemi, İslam inancına göre bireyin ibadetlerini yerine getirmeye başlaması için önemli bir dönemdir. Ergenlik dönemine giren bir bireyin namaz kılması farz hale gelir. Ancak ergenlik dönemine girdiğini bilmeden veya bilerek namaz kılmamışsa durumu nasıl olur?

  Ergenlik dönemine girdiğinde bunun farkında olmayan bir bireyin durumu, İslam hukukunda tartışmalı bir konudur. İslam hukukçuları bu konuda farklı görüşlere sahiptir. Bazılarına göre, ergenlik dönemine giren bir bireyin namaz kılması farz olur ve bu durumun farkında olmaması sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Dolayısıyla, namazları aksatmışsa ve sonradan ergenlik dönemine girdiğini öğrenmişse, kılmadığı namazları kaza etmesi gerekir.

  Diğer bir görüşe göre ise, ergenlik dönemine girdiğini bilmeyen bir bireyin sorumluluğu başlamamış olabilir. Bu durumda, namazları aksatmış olsa bile, ergenlik dönemine girdiğini öğrendiği anda kaza etmesine gerek olmayabilir. Ancak bu konuda da farklı yorumlar bulunmaktadır.

  Bu konuda farklı görüşler olsa da, genel olarak İslam hukukunda niyetin ve bilincin önemli olduğu kabul edilmektedir. Dolayısıyla, bir bireyin ergenlik dönemine girdiğini öğrendiği anda, namazları aksatmışsa kaza etmesi gerekebilir. Ancak bu konuda dini otoritelerden ve bilginlerden destek almak, doğru bir karar vermek için önemlidir.

  Ergenlik dönemine giren bir bireyin namaz kılması farz olduğu için, bu konuda doğru bilgiye ve rehberliğe ihtiyaç duyar. Eğer bir birey ergenlik dönemine girdiğini öğrendiğinde namazlarını kaza etmesi gerektiğinden emin değilse, konuyu din alimleriyle veya dini otoritelerle görüşerek net bir cevap bulabilir.

  Sonuç olarak, ergenlik dönemine giren bir bireyin namaz kılması farz olup, bu durumun farkında olmayan bir bireyin sorumluluğu konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Bu konuda net bir cevap alabilmek için dini otoritelerden ve bilginlerden destek almak önemlidir. Dolayısıyla, bu konuda şüphe duyan bir bireyin doğru bilgiye ulaşmak için çaba göstermesi ve rehberlik araması önemlidir.

  🤔 Ergenliğe giren bir birey için namaz farz olur ve gecikmeksizin kılmaya başlaması gerekir. Ergenlik yaşı genellikle fiziksel belirtilerle anlaşılabilir olsa da, manevi yönleriyle anlaşılması biraz daha karmaşıktır.

  Ergenliğe girmek için buluğ yaşı gereklidir ve bu genellikle bedensel değişikliklerle birlikte ortalama 12-13 yaş civarında gerçekleşir. Namaz gibi ibadetler için buluğ yaşı bir kriterdir.

  Eğer bir kişi ergenliğe girmiş ise ve namazlarını gecikmiş ya da kılmamışsa, sonradan bu durumu fark eder ve özürsüz bir şekilde kaçırdığı namazlar varsa, bu namazları kaza etmesi gerekir. Dini görevler hakkında net bilgi sahibi olunduktan ve bu görevleri yerine getirmek için mazeret olmadığı anlaşıldıktan sonra, kaza etmek gerekir.

  Ancak, dini konularda kesin bir karara varmak için bir alim veya din adamıyla görüşmek her zaman daha doğru olacaktır.

  İslam’da, ergenlik çağına giren bir kişi için namaz farzdır. Ergenlik çağına girdiğinde namazın farz olduğunu bilmemesi veya bilerek namazları aksatması durumunda, sonradan öğrenip kaza etmesi gerekir.

  Ergenlik çağına girdiği zaman, kişi için İslam’ın beş temel ibadetinden biri olan namaz farz hale gelir. Namazın farz olduğunu bilmemesi, bilgisizlik durumunu oluşturabilir ancak bu kişinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Kişi, ergenlik çağına girdiği andan itibaren namazlarını düzenli olarak kılmakla yükümlüdür. Eğer namazları aksatmış veya kılmamışsa, bu durumu fark ettiği zaman kaza etmesi gerekir.

  Dolayısıyla, ergenlik çağına girdiğinde namazın farz olduğunu bilmeyen veya bilerek namazlarını aksatan bir kişi, sonradan öğrendiğinde kaçırdığı namazları kaza etmelidir. Ancak, İslam’da niyetin ve samimiyetin önemi büyüktür. Kişi namazlarını kaza ederken samimi bir şekilde tövbe edip niyet ederse, Allah’ın affına ve rahmetine sığınabilir.

  En iyi cevap
  En iyi cevabı iptal et

Sence bu sorunun doğru cevabı ne?