On iki rekat namaz kılan, on iki bin şehit sevabı mı alır?

Soru
Soru Detayı

“Her kim Şabanın ilk gecesinde, birinci rekatlarında; Bir Fatiha 5 ihlas okumak suretiyle (yani ikinci rekatta dilediğini oku Fatiha’dan sonra), on iki rekat kılarsa (2 rekatta bir selam ile) Allahu Teala ona on iki bin şehid sevabı verir. Kendisine on iki senelik ibadet sevabı yazılır. Anasının onu doğurduğu gündeki gibi hatalarından sıyrılır ve seksen güne kadar üzerine hiçbir hata yazılmaz.”
– Bu hadis sahih mi?
– Zayıf olsa bile yaptığımız takdirde bahsedilen sevabı alabilir miyiz?

BU KONUYU GOOGLE DE ARAŞTIR.

Sence bu sorunun doğru cevabı ne?