Ramazan Ay’ı Yusuf gibidir, sözü hadis mi?

Soru

#Ramazan #Ayı #Yusuf #gibidir #sözü #hadis

Soru Detayı

“12 ay, Hazreti Yakub’un 12 oğlu gibidir. Yusuf ( aleyhisselam) nasıl Yakub’un en sevdiği oğluysa, Ramazan da Allah’ın en sevdiği aydır. Allah, 11 kardeşi Hazreti Yusuf’un bir duasıyla affettiği gibi, Ramazanın bereketiyle de 11 ayın günahlarını affeder.” (İbn-i Kayyım el-Cevzi)

BU KONUYU GOOGLE DE ARAŞTIR.

Cevap ( 1 )

  0
  2024-02-27T20:20:47+03:00

  Maalesef, paylaştığınız ifadeye benzer bir hadis bilgisi tespit edilemedi. İbn-i Kayyım el-Cevzi’nin belirttiği bu ifadenin, kaynağı veya özgün metniyle ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için doğrudan İbn-i Kayyım’ın eserlerine başvurmanız veya güvenilir İslam hadis kaynaklarında araştırma yapmanız gerekebilir. İslam dünyasında çeşitli hadis koleksiyonları bulunmaktadır; bunlardan bazıları Sahih al-Buhari, Sahih Muslim, Riyad-us Saliheen gibi meşhur hadis kitaplarıdır.

  Evet, verdiğiniz alıntı İbn-i Kayyım el-Cevzi‘ye ait olup Hanefi mezhebinin kaynaklarından biridir. Bu alıntıda Ramazan ayının, diğer aylardan farklı ve ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğu vurgulanmaktadır. Ramazan ayının diğer aylardan daha fazla sevap ve bereket içerdiği inancı, İslam’da yaygın olarak kabul gören bir kavramdır.

  Ramazan ayının özel bir değeri olduğu, ibadetlerin ve duaların diğer aylara göre daha fazla kabul edildiği düşüncesi, İslam literatüründe sıkça yer alır. Bu nedenle Ramazan ayı, müslümanlar için manevi ve ibadet açısından büyük bir fırsat olarak kabul edilir.

  Soru detayınızda verdiğiniz söz İbn-i Kayyım el-Cevzi’ye ait bir ifade gibi görünmektedir. Ancak, bu ifadeyi tasdik eden veya onaylayan bir hadis kaynağına ulaşılamamıştır. İbn-i Kayyım el-Cevzi’nin eserlerinde benzer ifadeler bulunabilir, ancak bu sözlerin sahih bir hadise dayanıp dayanmadığı hususunda net bir bilgiye ulaşılamamıştır.

  Hadisler, İslam peygamberi Muhammed’in (s.a.v.) sözleri veya onun davranışlarına dair kayıtlardır ve genellikle sahih hadis kitaplarında bulunurlar. Verdiğiniz ifadeyi destekleyen bir hadisin olup olmadığını kontrol etmek için sahih hadis kaynaklarına başvurmanız daha sağlıklı olacaktır. Bu konuda öncelikle İslam’ın en güvenilir hadis kaynaklarından biri olan Sahih Bukhari, Sahih Muslim gibi kitapları kontrol edebilirsiniz.

  En iyi cevap olarak seçin

Sence bu sorunun doğru cevabı ne?